საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ვარძია ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალიvardzia

სახეობის სახელწოდება: Triticum aestivum L.

სახესხვაობის სახელწოდება: Triticum aestivum var. ferrugineum (Alef.) Velican

ჯისის სახელწოდება: ვარძია -Triticum aestivum‘Vardzia’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტის მიერ, ინდუცირებული მუტაგენეზის მეთოდითჯიშ–პოპულაცია „ხულუგო“–დან,თესლზე ქიმიური მუტაგენის NMM (ნიტროზამეთილშარდოვანა) 0.01 %-იანი  ხსნარის მოქმედებით. გასავრცელებლად დაშვებულია 1994 წლიდან საქართველოს ხორბლის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში ფაკულტატურია,  საშუალო– საადრეო.მცენარის  სიმაღლე 80-85 სმ. თავთავი ფხიანი, წითელი, მოკლე, ნახევრად ქინძისთავისებრი, მკვრივი, თავთავის სიგრძე 8-9 სმ, ადვილად ილეწება და  არ ხასიათდება მარცვლის ცვენადობით. მარცვალი ნახევრად ოვალური-მრგვალი.  თავთავში მარცვლების რაოდენობაა 60-72, 1000 მარცვლის მასა 43 გრამი, საშუალო მოსავლიანობა 4,0-4,5 ტ/ჰა-ზე. გამოირჩევა გვალვა და  სოკოვანი დაავადებების მიმართ გამძლეობით.

დღევანდელი მდგომარეობა:  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აწარმოებს ჯიშის პირველად მეთესლეობასა და გამრავლებას.

წყარო: Новые сорта, созданные методом химического мутагенеза. Москва,1989 г.; საქ. სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სამინისტროს ბრძანება #2-30, 12 აგვისტო 1993 წ.;  ვლ. ქევხიშვილი – ხორბალი, აგროტექნიკა. თბილისი 2001 წ. გვ. 96

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი