საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მუხრანული სიმინდი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

 სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var.  vulgata  Körn.

 ჯიშის  სახელწოდება: მუხრანული სიმინდი  - Zea mays vulgata ‘ Mukhranula’

წარმოშობა:  ადგილობრივი პოპულაციაა.  გავრცელებული იყო მცხეთის, კასპის და გორის რაიონებში. მასში შერეული იყო იმერული ჰიბრიდი.

ჯიშის   დახასიათება: ჯიში საშუალო საგვიანოდ ითვლებოდა. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა 130-135 დღეა. მცენარის სიმაღლეა 135-235 სმ. ფოთლების რიცხვი 11-18. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე - 35-115 სმ. ტაროს ფორმა კონუსურია, სიგრძე - 18-27 სმ. ტაროზე  8-14 მწკრივია. მწკრივების განლაგება სწორი ან სპირალურია. მარცვალი მუქი ყვითელია, ბრჭყვიალა ზედაპირით. მარცვალი მიეკუთვნება B ან A- ტიპს. 1000 მარცვლის მასა 339 გრამია. ნაქუჩი თეთრია. მისი საშუალო მოსავლიანობაა  3-3,3 ტ/ჰა. მარცვლის გამოსავალი კი 75-78%.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

წყაროები: ი.ნ.ჩხენკელი, ფეტვნაირი პურეულების სარკვევი, თბილისი, 1948 წ.

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში ემსგავსებოდა იმერულ ჰიბრიდს.  განსხვავდებოდა მისგან მარცვლის ინტენსიური შეფერვით, ტაროს პატარა ზომით, მწკრივთა ნაკლები რაოდენობით და მსხვილი მარცვლით.

 

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი