საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

იმერულა


საზოგადო სახელი: ღომიimerula (2)

სახეობის სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv.

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica var. luteosperma Menabde & Ericzjan

ჯიშის სახელწოდება: იმერულა Setaria italica luteosperma Imerula’

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო   იმერეთში.

ჯიშის დახასიათება: იმერულა საადრეო ჯიშია, მცენარისimerula სიმაღლე საშუალოდ 80-145სმ-ია. თაველი მარტივი ფორმისაა, დაუტოტავი, შებუსილია მოკლე მწვანე ჯაგრულათი. თაველი  ყვითელია, 35სმ სიგრძის. თავთუნები გრძელ ყუნწზე სხედან და საშუალოდ მათი რაოდენობა თაველში 150-160-ია. მარცვლის გამოსავლიანობა 82-84%-ია, ახასიათებს მარცვლის ძლიერი ცვენადობა.

დღევანდელი მდგომარეობა:  დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

წყაროები: Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г;

ი. მაისაია, მ. მოსულიშვილი, საქართველოს ფეტვნაირთა სარკვევი, თბილისი, 2003 წ;

მასალა დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორის მიერ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი