საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კუდალა


საზოგადო სახელი: ღომი

სახეობის სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. 

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica var. clavata Decapr. & Kasparian    

ჯიშის  სახელწოდება: კუდალა Setaria italica clavata ‘ Kudala’   

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო  ძირითადად გურიაში.

ჯიშის დახასიათება: კუდალა საშუალოდ საგვიანო ჯიშია, სავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 135 დღეა. მცენარე საშუალოზე დაბალია, დაახლოებით 125-130 სმ, თაველი ჩვეულებრივია, დაუტოტავი, შებუსილია მოკლე, მწვანე ფერის ჯაგრულათი. თაველი მოთეთრო შეფერილობისაა,  მარცვალი ყვითელი ფერისაა. მარცვლის გამოსავლიანობა მცირე აქვს - 82-83%, თუმცა სიმწიფისას  მარცვალი არ  ცვივა.

დღევანდელი მდგომარეობა:შესაძლებელია ინახებოდეს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

წყაროები: Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი