საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

თავწვრილა


საზოგადო სახელი: ღომიtavlwvrila

სახეობის სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. 

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica var. clavata Decapr. & Kasparian    

ჯიშის  სახელწოდება: თავწვრილა Setaria italica clavata ‘ Tavtsvrila’   

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო  ძირითადად გურიაში.

ჯიშის დახასიათება: თავწვრილა საშუალოდ საგვიანო ჯიშია, tavwvrilaსავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 135-140 დღეა. მცენარე საშუალო სიმაღლისაა, დაახლოებით 140-145 სმ, თაველი ჩვეულებრივია დაუტოტავი, შებუსილია მწვანე ფერის ჯაგრულათი, სიგრძით 5 მმ. თაველი მოთეთრო შეფერილობისაა, მეტწილად ფუძისკენ განიერია, წვეროსთან ვიწროვდება და თავთუნებიც მჭიდროვდება. მარცვალი ყვითელი ფერისაა. მარცვალს გამოსავლიანობა მცირე აქვს - 82-83%, სიმწიფისას მარცვალი არ  ცვივა.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

წყაროები: Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г.

მასალა დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორის მიერ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი