საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბარამულა


საზოგადო სახელი: ღომიbaramula სახეობის  სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica  var. luteosperma  Menabde & Ericzjan  ჯიშის  სახელწოდება:  ბარამულა იგივე ბარამბულა Setaria  italica  luteosperma Barambula’    წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო ძირითადად გურიაში, ასევე იმერეთში, ლეჩხუმსა და სამეგრელოში.
ჯიშის დახასიათება: ბარამბულა საშუალოდ საგვიანო ჯიშია, სავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 140 დღეა. შერეული პოპულაციაა. მცენარის სიგრძე მერყეობს110-178სმ-მდე.  თაველი მარტივი ფორმისაა, დაუტოტავი, მსხვილი, კონუსური ან ცილინდრულია, ზოგჯერ წვეროსთან  გაწვრილებული, სიგრძით 33სმ-მდე, ნაკვთულები გრძელ ყუნწზეა. ამ პოპულაციაში გვხვდება როგორც  მწვანე, ასევე იისფერი ჯაგრულას მქონე მცენარეები. ორივე შემთხვევაში ჯაგრულა მოკლეა, თაველი კი ყვითელია ან ღია ყვითელი შეფერილობის. წონა 28 გრამამდეა. მარცვლის გამოსავლიანობა საშუალოდ 85%-მდეა, მიდრეკილია მარცვლის ცვენადობისკენ.
დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK). წყაროები: ი. ლომოური,  მარცვლეული კულტურები, ნაწილი II, თბილისი, 1950 წ; Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г; მასალა დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორის მიერ.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი