საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ტკაცუნა საგვიანო


საზოგადო სახელი:  სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var. gracillima  Körn. 

ჯიშის   სახელწოდება: ტკაცუნა საგვიანო  - Zea mays  gracillima ‘ Tkatsuna’

წარმოშობა:  საგვიანო ბუშტარა სიმინდი საქართველოს დაბლობ ადგილებში აქა-იქ გვხვდება.

ჯიშის   დახასიათება: ძლიერ საგვიანო ფორმაა. მისი ვეგეტაციის პერიოდი დიღმის დაბლობის სარწყავ პირობებში აღმოცენებიდან  175-180 დღეა. მცენარის სიმაღლეა 180-200 სმ. ფოთლების რაოდენობა 16-20. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 40-93სმ. ბარტყობა ძლიერი იცის. ტარო პატარა ზომისაა, კონუსური ფორმის. სიგრძე საშუალოდ 8-16 სმ. ტაროზე 10-14 მწკრივია. მწკრივთა განლაგება - სწორი. მარცვლის ფერი მკრთალი ყვითელია, ბრინჯისებრი. მარცვალი C ტიპისაა. 1000 მარცვლის მასა 150 გრამია. ნაქუჩი თეთრი ფერისაა. ჯიშთა წინასწარი გამოცდის მონაცემებით, რძისებრ-ცვილისებრ სიმწიფის დროს სასილოსე მასის სახით მიღებულია 66-68 ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

წყაროები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ბოტანიკის ინსტიტუტი, კულტურულ მცენარეთა სისტემატიკა, ციტოლოგია, სტადიური განვითარება, ტომი XXIV,  თბილისი, 1969 წელი.

დამატებითი ინფორმაცია: საინტერესოა როგორც სასილოსე ფორმა და როგორც სელექციური მასალა.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი