საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჰექსაპლოიდური ზანდური ხორბალი


საზოგადო სახელი:  ხორბალიheqsaploidurizanduri

სახეობის სახელწოდება: Triticum zhukovskyi  Menabde & Eritzjan

სახეობის  სახელწოდება: ჰექსაპლოიდური ზანდური

გავრცელება:  გავრცელებული იყო რაჭა-ლეჩხუმში, ზანდურის ცენოზში მინარევის სახით

სახეობის დახასიათება:  საქართველოს ენდემური სახეობაა. ისევე როგორც ჩელტა ზანდური ეს სახეობა ცივი, ნოტიო მთისწინეთის მცენარეა. საგაზაფხულოა, უფრო საგვიანოა Triticum timopheevii  შედარებით. ტენის მოყვარულია. ცუდად იტანს ატმოსფერულ გვალვებს.   მორფოლოგიურად ძლიერ ჰგავს Triticum timopheevii -ს. ფოთლის ფირფიტა და ვაგინა ჯაგრისებრ-შებუსული. ფოთოლი ფართო, 16-20 სმ. სიგრძის. მცენარე 100-120 სმ. ღეროს მუხლები სქლად შებუსულია ჯაგრისებრი ბეწვებით. თავთავი ფხიანი. ფხები 5-7 სმ. სიგრძისაა, არ არი უხეში. თავთავის ღერაკი  ნაკლები მტვრევადობით ხასიათდება ვიდრე Triticum timopheevii. თავთავი ფხიანია, მკვრივი (D=32-40). თავთუნის კილი უფრო წაგრძელებული, თითქმის თანაბარია ქვედა ყვავილის კილის ან ცოტათი მოკლეა. თავთუნის კილის მთავარი გვერითი ძარღვის კბილაკი, მიუხედავად იმისა რომ უფრო მოკლეა ვიდრე ქედის კბილაკი, კარგად არის განვითარებული. კბილაკებს შორის მახვილკუთხიანი ამონაჭერია. თავთავის ღერაკის ნაწევრები უფრო ნაკლებადაა შებუსული ვიდრე  Triticum timopheevii. მარცვალი წითელი აქვს. ძნელად ილეწება. მაღალ-იმუნური სახეობაა.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად საქართველოში ეს სახეობა დაცულია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გენბანკში.

წყაროები: В. Ф. Дорофеев.     Культурная Флора СССР    Т- I  Пшеница.  Колос 1979

The International Plant names Index  http://www.ipni.org/

Wheat Genetic and Genomic Resources Center TRITICUM CLASSIFICATION SYSTEMS http://www.k-state.edu./wgrc/Taxonomy/taxtrit.html

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი