საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

სანაპირო ტრაპიზონი 1867 თამბაქო


საზოგადო სახელი: თამბაქოDAKOTA DUAL WIFI­Þ­Þ¨pe5J სახესხვაობის სახელწოდება: Nicotiana tabacum var. fruticosa (L.) Hook. f. ჯიშის სახელწოდება: სანაპირო ტრაპიზონი 1867 Nicotiana tabacum fruticosa ‘Sanapiro Trapizoni 1867’ წარმოშობა: გავრცელებული იყო საქართველოში აფხაზეთსა და აჭარაში, ასევე კრასნოდარის მხარეში.
ჯიშის დახასიათება: საშუალო-საგვიანო ჯიშია. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა 105-128 დღეა. იძლევა საჩონჩხე, გემოიან, შედარებით დიდი სიმაგრის და არომატიან საპაპიროსე ნედლეულს. მცენარის ფორმა კონუსურია, 90-120 სმ სიმაღლის. ფოთოლი ყუნწიანია, მოყვანილობა – ელიფსურ-წაგრძელებული, წვერო მეტად მახვილი, ზედაპირი გლუვია. ფოთლის ფუძის დანამატი – ბიბილო საშუალოდ წაგრძელებულია, ნაოჭიანი, ნახევრად მიკრული ღეროზე. ფოთლის რაოდენობა ერთ ძირზე 27-30, სიგრძე - 30-45სმ, სიგრძის შეფარდება სიგანესთან 1,8-DAKOTA DUAL WIFI­Þ­Þ¨peËb2,1:1. ყვავილედი ფარისებრი ფორმისაა, საშუალო სიმკვრივისა და დიდი ზომის. მაღალმოსავლიანია 1,6-2,0ტ/ჰა.
დღევანდელი მდგომარეობა: ინახება აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია დაცული იყოს რუსეთის ვავილოვის სახელობის მემცენარეობის ს/კ ინსტიტუტში (VIR). წყაროები: ბ გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, თბილისი, 1959 წ; Р. И. Подгорный, Растениеводство, Москва, 1963г.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი