საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჩიტისკვერცხა ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიოchitiskvercxa

სახეობის სახელწოდება:Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: ჩიტისკვერცხა  Phaseolus vulgarisChitiskvertskha’

წარმოშობა: ჯიში გამოყვანიალია მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ქუთაისის მებოსტნეობის სასელექციო სადგურში, მასობრივი შერჩევით ადგილობრივი ჯიშებიდან. ჯიში დარაიონებულია 1947 წლიდან.

ჯიშის დახასიათება:საშუალო საგვიანო ჯიშია, ვეგეტაცია გრძელდება 85–90 დღემდე, აღმოცენებიდან ყვავილობის დაწყებამდე სჭირდება 40–45 დღე, თესლის დამწიფების chitiskvercxaAდაწყებამდე - 70–80 დღე. ბუჩქის ფორმა ნახევრად ხვიარაა, აღმონაცენი მუქი მწვანეა, მცენარის სიმაღლე მინდვრის პირობებში 50–60 სმ–ია, ყვავილი იასამნისფერია, დაუმწიფებელი პარკი მწვანეა, მუქი იისფერი ლაქებით და ზოლებით. ამგვარ შეფერვას ინარჩუნებს დამწიფებული პარკიც, პერგამენტის შრე არ აქვს. თესლი ელიფსური–სფერული ფორმისაა, მოვარდისფრო მუქი წითელი ლაქებითა და წერტილებით, 1000 მარცვლის წონა 360–420 გრამია. ცილების შემადგენლობა ჯიშში უდრის 22,7–24,8%.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების  ბანკში.

წყაროებიშოთაობოლაძე, საბოსტნეპარკოსანიკულტურები. გამომცემლობა „საბჭოთასაქართველო“, თბილისი, 1984, გვ. 27;

Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекцентра по растениеводству, 1990 года, Тбилиси, 1981 ст.252;

ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, არაქისის, ძირითდიჯიშებისსარკვევი, თბილისი, 1959, გვ. 187.

 

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში გამოირჩევა ბაქტერიოზული დაავადებების მიმართ საშუალო გამძლეობის უნარით. ანტრაქნოზით და ჟანგათი შესამჩნევად ავადდება. პარკი საშუალო ღირსებისაა, ნახევრად ბეწვიანია ამიტომ პარკის ბეწვიანობაზე შემოწმება საჭიროა არა მარტო ტექნიკურ სიმწიფის, არამედ სრული მომწიფების დროს.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი