საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

უნივერსალი 1 სოია


საზოგადო სახელი: სოიაuniversali1

სახეობის სახელწოდება:  Glycine max (L.) Merr. 

ჯიშის  სახელწოდება:  უნივერსალი 1  Glycine max 'Universali 1'

წარმოშობა: სელექციური ჯიშია. გამოყვანილია მცხეთის სასელექციო სადგურში გამა-სხივებით დამუშავებული (7000 რენტგენი) ადგილობრივი იმერული ჯიშის სოიის ნათესიდან მაღალმოსავლიანი მცენარეების შერჩევით. დარაიონებულია 1973 წლიდან დასავლეთ საქართველოს რაიონებისათვის.

ჯიშის დახასიათება: საგვიანო ჯიშია,  სავეგეტაციო პერიოდი 150-170 დღეა. იგი მიეკუთვნება ჩინურ ქვესახეობის, ტენმოყვარულთა სახესხვაობას, სააპრობაციო ჯგუფს serotina Enk. ქვემო იმერულ ჯიშთტიპს. მცენარე მაღალ მოზარდია, საშუალოდ 150-180სმ, ზოგჯერ მეტიც. ღერო ნაზია, არ წვება. დატოტვა ძლიერი აქვს, ბუჩქი - ნახევრად კომპაქტურია. ფოთლები საშუალო სიდიდისაა და ქერადაა შებუსული. ყვავილი თეთრია. თესლი ყვითელი, კრიალა ზედაპირიანი, ოვალური, მარცვლის ჭიპი მონაცრისფრო-შავია. 1000 მარცვლის მასაა 200-240 გრ, მარცვლის საშუალო მოსავლიანობა - 2,1ტ/ჰა, ხოლო მწვანე მასის 18-26 ტ/ჰა. თესლი შეიცავს საშუალოდ 40,4% ცილასა და 24,7% ცხიმს.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია დაცული იყოს რუსეთის  ვავილოვის სახელობის მემცენარეობის ს/კ ინსტიტუტში (VIR).

დამატებითი ინფორმაცია: უნივერსალი 1გამძლეა გვალვისადმი, ჭარბი ტენის ამტანია, ბაქტერიოზით, ფუზარიოზით და სკლეროტინით არ ავადდება. ჯიში უნივერსალურია როგორც სამარცვლე, ასევე საკვები მიმართულებისაა.

წყაროები: სერგო თედორაძე, სოია, გამომცემლობა "საჭოთა საქართველო", თბილისი, 1963 წ.;

Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекционного центра по растениеводству до 1990 года, Тбилиси, 1991г.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი