საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჩახურა


საზოგადო სახელი: ღომიchaxura (2)

სახეობის  სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv.

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica var. clavata Decapr. & Kasparian

ჯიშის  სახელწოდება: ჩახურაSetaria italica clavata ‘ Tchakhura’

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო   ლეჩხუმში.

ჯიშის დახასიათება: ჩახურა საშუალოდ საადრეო ჯიშია, chaxuraსავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 100 დღეა. მცენარე საშუალოზე დაბალია, 135სმ-მდე, თაველი ჩვეულებრივია, დაუტოტავი, განიერი, შებუსილია მოკლე, მწვანე ფერის  ჯაგრულათი. თაველი მოთეთრო შეფერილობისაა, მარცვლის გამოსავლიანობა მცირე აქვს - 82-83%, თუმცა სიმწიფისას  მარცვალი არ  ცვივა.

დღევანდელი მდგომარეობა:შესაძლებელია ინახებოდეს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

წყაროები: Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი