საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მათრახა თეთრი


საზოგადო სახელი:  ღომიmatraxatetri სახეობის სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica  var. clavata Dekapr. & Kasparian ჯიშის სახელწოდება:  მათრახა თეთრი Setaria italica  clavata  Matrakha Tetri’   წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო ძირითადად გურიაში.
ჯიშის დახასიათება: საშუალოდ საგვიანო ჯიშია. სავეგეტაციო matraxatetri (2)პერიოდი საშუალოდ 120 დღეა. მცენარე მაღალია - 170-175 სმ, თაველი, მარტივია, დაუტოტავი, საკმაოდ გრძელი - 40 სმ და ზოგჯერ მეტიც, ცილინდრულია ან ოდნავ კონუსური მოყვანილობის. შებუსულია ძლიერ მოკლე მწვანე ჯაგრულათი. თაველი ღია ყვითელია, ხშირად კი თეთრი, წონა 35-37გრამამდე. მარცვალი თეთრი ფერისაა. მარცვლის გამოსავალი 88%-ია, ადვილად ილეწება. გადამწიფებისას მცირედ ახასიათებს მარცვლის ჩაცვენა.
დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK). წყაროები: ი. ლომოური, მარცვლეული კულტურები, ნაწილი II, თბილისი, 1950 წ;                 Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г; ი. მაისაია, მ. მოსულიშვილი, საქართველოს ფეტვნაირთა სარკვევი, თბილისი, 2003 წ; მასალა დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორის მიერ.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი