საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქართული იონჯა


საზოგადო სახელი: იონჯაqartuliionja (2)

სახეობის სახელწოდება: Medicago sativa L.

ჯიშის სახელწოდება: ქართული იონჯა - Medicago sativa ‘Kartuli Ionja’

წარმოშობა: ჯიში „ქართული იონჯა“ დარაიონებულია საქართველოში, იონჯის მთესველი რაიონებისათვია. გამოყვანილია მასობრივი გამორჩევის გზით ჩვეულებრივი კულტურული იონჯიდან (Medicago sativa L.)

ჯიშის დახასიათება: ჯიში საშუალო ვეგეტაციისაა. თესლის აღმოცენებიდან სრულ სიმწიფემდე 110-115 დღეა.ახასიათებს სწორმდგომი ან ნახევრადგადაშლილი ბუჩქი, ღერო წვრილია ან საშუალო სიმსხოსი, სიმაღლით ერთ მეტრამდე, ფოთლები საშუალო სიდიდის, ფოთოლაკი კვერცხისებური ფორმის, qartuliionjaგვირგვინის ფურცლები ლურჯი, პარკი ლოკოკინასმაგვარად დახვეული 2-4-ჯერ, დიამეტრით 5-10მმ. პარკში რამდენიმე თირკმლის ფორმის თესლია. ახალი დამწიფებული თესლი მომწვანო-მოყვითალოა, შემდეგ მუქდება და იღებს მოყავისფრო ფერს. 1000 მარცვლის მასა მერყეობს 1-2,7გრ-მდე.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში; ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

დამატებითი ინფორმაცია: აქვს კარგი იმუნიტეტი სოკოვანი დაავადებების მიმართ, ყინვაამტანია, გვალვაგამძლე და მაღალმოსავლიანი.

წყაროები: : 1. მემცენარეობა - ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე. თბილისი 1959წ.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი