საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

დმანისის ყვითელი


აზოგადო სახელი:   სიმინდი dmanisisyviteli

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var. aurantika  Dekapr.

 ჯიშ-პოპულაციის სახელწოდება:  დმანისის ყვითელი  - Zea mays   ’Dmanisis Kviteli ’

წარმოშობა: ჯიშ-პოპულაცია გავრცელებული იყო დმანისის რაიონის ბარის ზონაში(სოფ. საკირე)

პოპულაციის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მხრივ საშუალო  ვეგეტაციის ჯიშად ითვლება.  მცენარის სიმაღლეა 200-220 სმ. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე  16-18. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 13-15. მცენარე იშვიათად ბარტყობს. ტაროს ფორმა კონუსური. ტაროზე 10-12 მწკრივია. მარცვალთა განლაგება ტაროზე  რეგულარულია. მარცვლის ფერი ყვითელი. კონსისტენცია სუსტი კბილა, ტაროს წვერში კაჟოვანი მარცვლებით. 1000 მარცვლის მასაა 390-400 გრამი. ნაქუჩის ფერი თეთრია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია  დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში. აგრეთვე სვოლბორდის გენეტიკური რესურსების ბანკში.

წყაროები: ჯიშ-პოპულაცია დახასიათებულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, აგრეთვე სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV).

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიშ-პოპულაცია  მოძიებულია 1972 წელს ექსპედიციის საშუალებით. მაღალხარისხოვანია სასურსათედ.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი