საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

საზეთე სელი


საზოგადო სახელი: სელიseli2

ლათინური სახელწოდება: Linium usitatissimum L

ჯიშის სახელწოდება: საზეთე - Linium usitatissimum - ’Sazete’

წარმოშობა:  ადგილობრივი  ჯიშია.

ჯიშის დახასიათებაღერო ძლიერ დატოტვილია ფუძესთან, სიმაღლით 30–50 სმ. ტოტების რაოდენობა ერთ მცენარეზე – 4–5.  ივითარებს კოლოფების დიდ რაოდენობას 35–50 ცალი, ზოგჯერ 100 და მეტს. მისი თესლი შედარებით  მსხვილია. მაღალმოსავლიანია, ბოჭკოს მცირე მოსავალს იძლევა და ამიტომ თესავენ ზეთის მისაღებად. 1000 მარცვლის წონა 4–6 გრამია, თესლში ზეთის შემცველობა 38–45%-ია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად დაცულია აგრარული seli1უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების  ბანკში.

წყაროები: ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, არაქისის, ძირითდი ჯიშების სარკვევი, თბილისი, 1959, გვ. 209.

 

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი