საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მათრახა წითელი


საზოგადო სახელი:  ღომიmatraxawiteli

სახეობის სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv.

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica  var. georgica Dekapr. & Kasparian

ჯიშის  სახელწოდება: მათრახა წითელი Setaria italica georgica ‘ Matrakha Tsiteli’  

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო ძირითადად გურიაში.

ჯიშის დახასიათება: საშუალოდ საგვიანო ჯიშია. მცენარე matraxawiteli (2)მაღალია - 173-175სმ, თაველი, გრძელია - 38-40სმ, კონუსურია, ზევითკენ გაწვრილებული, ნაკვთულები ქვედა ნაწილში მეჩხრად არის განლაგებული, ზევით კი შემოკლებულად. შებუსულია მოკლე იისფერი ჯაგრულით. თაველი ყვითელია, მძიმე 40გრ-მდე. მარცვალი თეთრი ფერისაა. მარცვლის გამოსავლიანობა მაღალია - 90%-ია, ადვილად ილეწება. მარცვლის ცვენადობა არ ახასიათებს და ძნელად ილეწება.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

წყაროები: ი. ლომოური, მარცვლეული კულტურები, ნაწილი II, თბილისი, 1950წ;                                

Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г;

ი. მაისაია, მ. მოსულიშვილი, საქართველოს ფეტვნაირთა სარკვევი, თბილისი, 2003 წ;

მასალა დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორის მიერ.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი