საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ხითირა იგივე ხიტორა ყვითელი


საზოგადო სახელი: ღომი

სახეობის  სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv.

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica var. clavata Decapr. & Kasparian

ჯიშის  სახელწოდება: ხითირა იგივე ხიტორა ყვითელი Setaria italica  clavata  ‘ Khitira’

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო იმერეთში, ლეჩხუმსა და სამეგრელოში.

ჯიშის დახასიათება: ხიტორა ყვითელი საშუალოდ საგვიანო ჯიშია, სავეგეტაციო პერიოდი საშუალოდ 140 დღეა. მცენარე საკმაოდ მაღალია, ღერო იზრდება 165-170სმ-მდე.  თაველი მარტივი ფორმისაა, დაუტოტავი, საკმაოდ გრძელია - 35-37სმ, სუსტად გამოხატული თავგამსხვილებული ფორმით. ნაკვთულები თაველის ქვედა ნაწილში შედარებით მეჩხერია, ზევითკენ კი უფრო მჭიდროდ მჯდომნი, კენწეროსკენ თითქმის ერთდებიან და თაველი კარგავს დანაკვთულობას. შებუსვილია მოკლე მწვანე ჯაგრულათი. თაველი მოყვითალო ფერისაა, წონით  28გრამამდე. მარცვლის გამოსავლიანობა - 80-82%-ია, სიმწიფისას მარცვლის ცვენადობა არ ახასიათებს. გამოლეწვა ადვილი.

დღევანდელი მდგომარეობა:შესაძლებელია ინახებოდეს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში და გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK). 

წყაროები: ი. ლომოური, მარცვლეული კულტურები, ნაწილი II,  თბილისი, 1950წ;              

Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г;

ი. მაისაია, მ. მოსულიშვილი, საქართველოს ფეტვნაირთა სარკვევი, თბილისი, 2003 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი