საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ექვსრიგა ქერი


საზოგადო სახელი: ქერი

სახეობის სახელწოდება - HordeumvulgareL.

სახესხვაობის სახელწოდება - Hordeum vulgare var. parallelum Körn.

ჯიშის სახელწოდება:  ექვსრიგა ქერი - Hordeumvulgare‘Ekvsriga Keri’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: ადგილობრივი ჯიშია. ძირითადად გვხვდებოდა ალაზნის ველზე.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში საგაზაფხულოა. თავთავი მოჩალისფრო–ყვითელი, ექვსწახნაგა (ექვსკუთხა) აგებულების, სიგრძით 4–7 სმ, მეტად მკვრივი. ფხები მოჩალისფრო–ყვითელი, გრძელი, დაკბილული, ოდნავ გადაფარჩხულად განწყობილი. მარცვალი მოყავისფრო–ყვითელი, ელიფსური. ყვავილის კილი საშუალო სისქის,  ფხაში გადასული. თავთუნის კილი მთავრდება მოკლე ფხისებრი დანართით.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

წყარო: ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე – მემცენარეობა,  თბილისი 1959 წ. გვ. 44

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი