საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

სარკინეთი მუხუდო


საზოგადო სახელი:მუხუდოsarkineti

სახეობის სახელწოდება: Cicer arietinum L.

ჯიშის  სახელწოდება:სარკინეთი  Cicer arietinum'Sarkineti'

წარმოშობა: ჯიში სარკინეთი გამოყვანილიაი. ლომოურის arkinetiAმიწათმოქმედების ინსტიტუტში, მასობრივი გამორჩევის გზით საწყის მასალად გამოყენებულია თეთრი წყაროს რაიონის სოფ.
დაღეთში მოძიებული მუხუდოს ნიმუშები. დარაიონებულია 2012 წელს.

ჯიშის დახასიათება: სარკინეთი საგაზაფხულო ფორმაა, საადრეო ჯიშია.მცენარე ნახევრად სწორმდგომია 60-65სმ სიმაღლისაა, ახასიათებს საკმაოდ ძლიერი დატოტვა და ანტოციანური შეფერილობა. ფოთოლაკის ზომა საშუალოა. ყვავილი თეთრია, პარკი რომბისებრ-ოვალურია 2-2,5სმ, 1-2 მარცვლით, ნაყოფი მოყვითალო-მოყავისფრო შეფერილობისაა, მრგვალი კუთხისებური. 1000 მარცვლის მასაა 390გრ. მარცვალში ცილის შემცველობა 27%-ია.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში;

დამატებითი ინფორმაცია:   ჭარბი ნალექების პირობებში მცირედ ავადდება ასკოქიტოზითა და ფუზარიოზით. ვარგისია მექანიზებული აღებისათვის. კარგად იტანს მცირე წაყინვებს. სიმწიფისას ჩაცვენა არ ახასიათებს.

წყაროები: მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 2(10), თბილისი, 2012 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი