საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

დარკვეთის თეთრი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიdarkvetistetri

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

ქვესახეობის  სახელწოდება:  Zea mays  subsp. indurata  (Sturt) Zhuk.

ჯიშ-პოპულაციის  სახელწოდება: დარკვეთის თეთრი - Zea mays indurata  ‘DarkveTis Tetri’

წარმოშობა: ჯიშ-პოპულაცია გავრცელებული იყო ჭიათურის რაიონის ბარის ზონაში, კერძოდ სოფელ დარკვეთში.

ჯიშ-პოპულაციის  დახასიათება:  როგორც კაჟა ტიპის სიმინდის ჯიში, სავეგეტაციო პერიოდის მხრივ, მიეკუთვნება საადრეოს. მცენარის სიმაღლეა  210-250 სმ. მცენარეს ახასიათებს მცირე ბარტყობა. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე - 15-17.  მუხლების რაოდენობა - 13-15.  ფოთლის სიგრძეა  80-100 სმ, სიგანე - 13-15 სმ. ტაროს ფორმა სუსტი კონუსურია. ტაროზე 10-12 მწკრივია. მარცვლების განლაგება არარეგულარულია. მცენარეს უმეტესად 2 ტარო აქვს. მარცვლის ფერი ჭრელია (თეთრი, ყვითელი). 1000 მარცვლის მასა 280–310 გრამია. მარცვალი კაჟა  ტიპის,  სუსტად გამოსახული იდენტაციით. ნაქუჩი თეთრია.

დღევანდელი მდგომარეობა: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკი, აგრეთვე სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV).

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიშ-პოპულაცია მოძიებულია 1972 წელს ექსპედიციის საშუალებით.

წყაროები: დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი