საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბეჩა ბროლა თეთრი


საზოგადო სახელი:  სიმინდი 

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

სახესხვაობის სახელწოდება:  Zea mays  var. leucodon Alef.  

ჯიშის  სახელწოდება: ბეჩა ბროლა თეთრი  - Zea mays leucodon  ‘Betsha Brola’

წარმოშობა: გავრცელებულია აჭარის, ხულოს რაიონში 1000-1200 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან.

ჯიშის   დახასიათება: ვეგეტაციის პერიოდის ხანგრძლივობა წარმოშობის რაიონში 110-111დღეა, ხოლო აჯამეთის და დიღმის პირობებში 125-135 დღე. მცენარის სიმაღლე წარმოშობის ადგილზე 300-400 სმ. ფოთლების რაოდენობა 14-18.  ტაროს მიმაგრების სიმაღლე  90-123 სმ. განვითარებული ტაროების რაოდენობა საშუალოდ ერთ მცენარეზე, მისი გავრცელების ზონაში (ხულოს რაიონი) 2-3-ს შეადგენს. ბარტყობა - სუსტი. ტარო დიდი ზომისაა, ცილინდრული ფორმის. მისი სიგრძე - 18-25 სმ-მდე აღწევს. მწკრივები ტაროზე სწორადაა განლაგებული. მწკრივების რაოდენობაა 10-14. მარცვალი მკვეთრად თეთრია. ტაროს მთელ სიგრძეზე მარცვლის ზედაპირს საკმაოდ თავჩაზნექილობა აღენიშნება. მარცვალი A ტიპისაა და უფრო ნაკლებად ტიპის. 1000 მარცვლის მასა 360-500 გრამია. მარცვლის გამოსავლიანობა 82-87%-ს უდრის.  ნაქუჩის ფერი თეთრია. ბოტანიკის ინსტიტუტის სტაციონარებზე (აჯამეთი, დიღომი) ჰექტარზე მიღებულია 3-3,5ტონა მშრალი მარცვალი, ხოლო მისი წარმოშობის ადგილზე (ხულოს რაიონი) მოსავლიანობა 10-12 ტ/ჰა-მდე აღწევს.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია.

დამატებითი ინფორმაცია: ჯიში საინტერესო იყო როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ, განსაკუთრებით მაღალი მთის რაიონებში.

წყაროები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,  ბოტანიკის ინსტიტუტი, კულტურულ მცენარეთა სისტემატიკა, ციტოლოგია, სტადიური განვითარება, ტომი XXIV,  თბილისი, 1969 წელი.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი