საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბეჩოს ჭრელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდი bechoschreli სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.  ქვესახეობის სახელწოდება:  Zea mays  subsp. aorista  (Greb.) Golosk  ჯიშ-პოპულაციის   სახელწოდება:   ბეჩოს ჭრელი  - Zea mays  ‘Bechos Tshreli’ წარმოშობა:  ჯიშ-პოპულაცია გავრცელებული იყო მესტიის მაღალმთიან ზონაში, კერძოდ ბეჩოს ზედა ზონაში.
ჯიშ-პოპულაციის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მხრივ, როგორც მთის ზონის ჯიში, საადრეოდ ითვლება. მცენარის სიმაღლეა 200-220სმ. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე 13-15. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 11-13.  ტაროს ფორმა  ცილინდრულია.  ტაროს სიგრძე 15-17 სმ. ტაროზე 8-10 მწკრივია. მარცვლის განლაგება ტაროზე სწორია, ნაწილობრივ რეგულარული. მარცვლის ფერი თეთრია  ან ჭრელი (თეთრი, ღია ყვითელი), მარცვლის კონსისტენცია  სუსტი კბილა. გვხვდება კაჟა ტიპის ტაროებიც. 1000 მარცვლის მასა  380 გრამია. ნაქუჩის ფერი თეთრია.
დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში. აგრეთვე სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV) დამატებითი ინფორმაცია: ჯიშ-პოპულაცია  მოძიებულია ექსპედიციის საშუალებით 1972 წელს. გამოიყენებოდა სასურსათედ. წყაროები: დახასიათებულია  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.    
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი