საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ახალქალაქის ადგილობრივი


საზოგადო სახელი: ესპარცეტიaxalqalaqisadgilobrivi1

სახეობის სახელწოდება: Onobrychis viciifolia Scop. (=Onobrychis sativa Lam. )

ჯიშის სახელწოდება: ახალქალაქის ადგილობრივი - Onobrychis viciifolia Akhalkalakis Adgilobrivi’

წარმოშობა: ხალხური სელექციით მიღებული უძველესი ადგილობრივი ჯიშია, ჩამოყალიბდა ჯავახეთში და აქედან გავრცელდა მოსაზღვრე მთიან რაიონებში და დაბალ ზონაშიც - კახეთის, ქართლის და სამაჩაბლოს რაიონებში. დარაიონებულია 1947 წლიდან, შირაქ-კახეთის ველის ურწყავებისათვის.

ჯიშის დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდი საშუალოა 80-90დღე. მცენარის სიმაღლეa 60-75სმ. ფორმა ბუჩქისებრია, ნახევრადკომპაქტური, ბარტყობა - საშუალო. შეფოთვლა საშუალოა, საერთო მასის 35%. ყვავილედი მტევნისებრია, მოწითალო-მოვარდისფრო, გაშლის წინ მისი ფორმა მოკლეცილინდრულია.axalqalaqisadgilobrivi
საქართველოს მთისწინებში ორ განათიბს იძლევა. ახალქალაქის ადგილობრივის თივის საშუალო მოსავლიანობაa 6ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში; სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV); ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

დამატებითი ინფორმაცია: ამ ჯიშს ზამთარგამძლეობა მაღალი აქვს. გათიბვის შემდეგ ნელა იზრდება, სოკოვანი დაავადებებით ნაკლებად ავადდება.

წყაროები:
1. Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекционного центра по растениеводству до 1990 года. Тбилиси 1991г.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი