საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ლომთაგორა 123 ხორბალი


საზოგადო სახელი : ხორბალი lomtagora123

სახესხვაობის სახელწოდება : Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: ლომთაგორა 123 - Triticum aestivum ‘Lomtagora 123’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი : გამოყვანილია აგროსამეცნირო  ჯგუფ „ლომთაგორა“–ს მიერ, საერთაშორისოსანერგედან(7EYT-IRR–9823 FRTL/Nemura) სელექციურიგამორჩევისმეთოდის გამოყენებით. გასავრცელებლად დაშვებულია 2011 წლიდან საქართველოში ხორბლის მთესველი ყველა რეგიონისათვის.

მოკლე აღწერა : განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში  საადრეო  ფაკულტატურია, საშუალოზემეტადყინვაგამძლედაგვალვაგამძლე.  მცენარისსაშუალოსიმაღლეა 80-85 სმ, ჩაწოლისადმიმდგრადი, თავთავითეთრი, ფხიანი, საშუალო სიმკვრივის, თითისტარისებრი11-12 სმსიგრძის, კარგადილეწება. ფხები გრძელი, უხეში. თავთუნის ქვედა კილის კბილაკი გრძელი, ოდნავ მოღუნული. მარცვალი თეთრი,ერთთავთავში 55-60 მარცვალია.  1000 მარცვლისმასაშეადგენს 50–52გრამს. მარცვალშიწებოგვარასშემცველობაშეადგენს 20-22%-ს. საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობაა  5,0-6,0 ტონა.

დღევანდელი მდგომარეობა : ფერმერულ მეურნეობა „ლომთაგორა“–ში წარმოებს სუპერელიტური თესლის მიღება და გამრავლება.

წყარო :  საქართველოს მთიანეთის სოციალურ–ეკონიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები – საქ, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 2010 წ. გვ. 317; საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(5), თბილისი 2011 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი