საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქსანი ლობიო


საზოგადო სახელი: ლობიო

სახეობის სახელწოდება: Phaseolus vulgaris L.

ჯიშის სახელწოდება: ქსანი  Phaseolus vulgaris ‘Ksani’

წარმოშობა: გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მიერ, ადგილობრივი ლობიოს ბუნებრივი პოპულაციიდან  ინდივიდუალური და ბუნებრივი გამორჩევის გზით. დარაიონებულია 1993  წელს, საქართველოს ყველა ზონაში.

ჯიშის დახასიათება:საშუალოდ საადრეო ჯიშია.  მასობრივი აღმოცენებიდან სიმწიფემდე  77-80 დღე. ბუჩქის ფორმა კუტია, მცენარის სიმაღლეა 60-67 სმ.  მუხლთაშორისების საერთო რიცხვია 9-14, ყვავილის გვირგვინის ფურცლები თეთრი ფერისაა, ყვავილსაჯდომზე 2-3 ყვავილისგან შემდგარი ყვავილედია. პარკი სწორია, ცილინდრული ფორმის, პარკის სიგრძეა 13-16 სმ. მცენარეზე 17-51 პარკია, პარკში 5-6 თესლი, მარცვალი საშუალო ზომისაა, მოგრძო-მოყვითალო ნარინჯისფერი. ღია წითელი ლაქებითა და წერტილებით. 1000 მარცვლის  წონა 300 გრამია. სასურსათო ღირსება კარგი, ჯიში მაღალმოსავლიანია, საკონკურსო ჯიშთა გამოცდაზე სამი წლის საშუალო მოსავალი იყო 1.65ტ/ჰა.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ეს ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

წყაროები: ი. ნ. ლომოურის სახელობის მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლავითი ინსტიტუტი, შრომები XXXX, თბილისი, 1998.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი