საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქართული


საზოგადო სახელი: ესპარცეტიqartuli

სახეობის სახელწოდება: Onobrychis viciifolia Scop.

ჯიშის სახელწოდება: ქართული 3 - Onobrychis viciifolia ‘Kartuli 3’

წარმოშობა: ჯიში „ქართული 3“ დარაიონებულია 1993 წლიდან საქართველოს ყველა ზონისათვის. გამოყვანილია ჯიშ “ახალქალაქის ადგილობრივიდან“, მრავალჯერადი მასობრივი გამორჩევით.

ჯიშის დახასიათება: ჯიში საადრეოა, სავეგეტაციო პერიოდი პირველ გათიბვამდე 62-79 დღეა. მცენარის სიმაღლე 60-110სმ. ფორმა ბუჩქისებრია, ნახევრად კომპაქტური, ბარტყობა - საშუალო ან ძლიერი 35-დან 85 ღერომდე. შეფოთვლა საშუალოა, საერთო მასის 35-40%.
საქართველოს მთისწინებში სწრაფად ვითარდება, ზაფხულში ნალექების საკმარისი რაოდენობისას გვაძლევს ორ განათიბს.
ჯიში მაღალმოსავლიანია, თივის საშუალო მოსავალია 7,1ტ/ჰა. თესლის მოსავალით უთანაბრდება „ახალქალაქის ადგილობრივს“.

დღევანდელი მდგომარეობა: შესაძლებელია ინახებოდეს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

წყაროები: 1. Программа селекционных работ Закавказского комплексного селекционного центра по растениеводству до 1990 года. Тбилиси 1991г.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი