საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქართული არაქისი


საზოგადო სახელი: არაქისი

სახეობის სახელწოდება: Arachis hypogaea L.

ჯიშის სახელწოდება: ქართული Arachis hypogaea ‘Kartuli’

წარმოშობა: გაუმჯობესებული ესპანური ჯიშია საქართველოში გვხვდება როგორც დარაიონებული ჯიში.

ჯიშის დახასიათებასავეგეტაციო პერიოდი საშუალო-საგვიანო, 145-170 დღე.ბუჩქის ფორმა სწორმდგომია, მცენარის სიმაღლეა 39-51 სმ. პარკში მარცვლების რაოდენობა - 2 ცალი, იშვიათად - 1. პარკზე საწელური სიღრმე, მკაფიოდ არის გამოსახული, პარკის სიგრძა 2.5 – 3,5 სმ, მარცვლის ფორმა მომრგვალოა, მარცვლის კანის ფერი ღია ვარდისფერი, ჩენჩოს გამოსავალი 25%-მდე, მარცვალში ცხიმის რაოდენობააა 52-56%, 1000 მარცვლის მასაა 400-500 გრამი.  მაღალმოსავლიანი ჯიშია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ეს ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს უცხოურ გენბანკებში.

წყაროებინ. ი. ჩხენკელი, სამარცვლეპარკოსნებისსარკვევი, საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოინსტიტუტისგამომცემლობა,  თბილისი, 1950, გვ 38-41;

ბ. გაბუნია, ნ. ჩხენკელი, ა. ჯაფარიძე, მემცენარეობა, არაქისის, ძირითდიჯიშებისსარკვევი, თბილისი, 1959, გვ. 187.

 

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი