საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მუხრანი ხორბალი


საზოგადო სახელი : ხორბალიmuxrani

სახესხვაობის სახელწოდება : Triticum aestivum L. var. aestivum

ჯიშის სახელწოდება: მუხრანი : Triticum aestivum ‘Mukhrani’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი : გამოყვანილია საქართველოს მიწათმოქმედების ინსტიტუტის მიერ, ინდუცირებული მუტაგენეზის მეთოდით ჯიშ  „მოწინავე“–დან, თესლის 15 кр გამა–დასხივების მოქმედებით.  გასავრცელებლად დაშვებულია 1991 წლიდან საქართველოს ხორბლის მწარმოებელი ყველა რეგიონისათვის.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით ჯიში საშემოდგომოა,  მცენარის საშუალო სიმაღლე 90-100 სმ. თავთავი ფხიანი, თეთრი,  სიგრძით 10–12 სმ. მარცვალი წითელი, მსხვილი.  თავთავში მარცვლების რაოდენობა 56–60 ცალი, 1000 მარცვლის მასა 43-45 გრამი, მომწიფებისას მარცვალი არ ცვივა, ადვილად ილეწება.  საშუალო მოსავლიანობაა 4,5–5,0 ტ/ჰა–ზე.

დღევანდელი მდგომარეობა : თესლი ინახება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების საცავში.

წყარო : საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა დარაიონებული ჯიშების კატალოგი 1997 წლისათვის. თბილისი 1996 წ. გვ. 17;ვლ. ქევხიშვილი – ხორბალი, აგროტექნიკა. თბილისი 2001 წ. გვ. 97;  საქართველოს მთიანეთის სოციალურ–ეკონიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები – საქ, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 2010 წ. გვ. 316

დამატებითი ინფორმაცია : ჯიშიხასიათდება ძლიერი ხორბლის ნიშნებით.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი