საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ვანის ყვითელი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიvanisyviteli

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L. 

ქვესახეობის   სახელწოდება:  Zea mays  subsp. semidentata  Kuleshov  

ჯიშ–პოპულაციის  სახელწოდება:   ვანის ყვითელი Zea mays ‘ Vanis Kviteli’

წარმოშობა:  ვანის ყვითელი გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ, ზემო იმერეთის რეგიონში.

ჯიშ-პოპულაციის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით, საშუალო საგვიანო ჯიშად ითვლება. მცენარის სიმაღლე 235–245სმ–ია. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე – 14–16. მუხლების რაოდენობა 12–14. ბარტყობა არ ახასიათებს. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 120–125 სმ.  ტაროს ფორმა ცილინდრულია. სიგრძეა 18–20 სმ.  ტაროზე  8–10 მწკრივია. მარცვლის განლაგება ტაროზე  სწორია. მარცვლის ფერი მუქი ყვითელია, კონსისტენცია სუსტი კბილა. 1000 მარცვლის მასა 410 გრამია. ნაქუჩის ფერი თეთრია.

დღევანდელი მდგომარეობა: ჯიშ-პოპულაცია დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, გარდა ამისა ითესება ზემო იმერეთის საკარმიდამო ნაკვეთებზე.

წყაროები: მასალა დახასიათებულია  მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: დასავლეთ საქართველოში ჯიშ–პოპულაცია გამოიყენება სასურსათედ. მცირედ ავადდება ბუშტარა გუდაფშუტათი.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი