საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

იმერული კომპაქტური სოია


საზოგადო სახელი: სოიაimerulikompaqturi

სახეობის  სახელწოდება:  Glycine max (L.) Merr.

ჯიშის  სახელწოდება: იმერული კომპაქტური  Glycine max 'Imeruli Kompacturi'

წარმოშობა: გამოყვანილია აბაშის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშთა გამოცდის ნაკვეთზე, სოიის ადგილობრივი მასალიდან მასობრივი გამორჩევის მეთოდით. დარაიონებულია 1963 წლიდან სუბტროპიკული ტენიანი ზონისათვის, ითესებოდა სენაკის, აბაშის, ოზურგეთის და სამტრედიის რაიონებში (ზღვისპირა ნაწილის გარდა).

ჯიშის დახასიათება: მიეკუთვნება საგვიანო ჯიშს, მაგრამ ადგილობრივ იმერულთან შედარებით10-15 დღით ადრე შემოდის და სრულ სიმწიფემდე 125-150 დღე სჭირდება. მიეკუთვნება ჩინური ქვესახეობის, ტენმოყვარული სოიას ტიპს, სააპრობაციო ჯგუფს - serotina Enk. ბუჩქი სწორმდგომია, კუტი ფორმის, კომპაქტური ღერო-ტოტებით, რითაც განსხვავდება ადგილობრივი იმერულისაგან. არ ახასიათებს ჩაწოლა, მომწიფებისას პარკები არ სკდება. ფოთოლი საშუალო, ოვალური ფორმის, ბუსუსიანი. ყვავილედი თეთრი ფერისაა. პარკი ოდნავ მოხრილია, მიმაგრების სიმაღლე ნიადაგიდან 15-16 სმ-ია. მარცვალი ოვალურია, ჩალისებრ-ყვითელი, ჭიპი შავი ფერისაა, 1ჰა წმინდა ნათესიდან მიიღება 4 ტ მარცვალი, სიმინდთან შეთესილიდან კი 1,5ტ. მარცვალში ცილების შემცველობა 36,8-44,3%-ია, ხოლო ცხიმებისა - 21%-ს აღწევს.

დღევანდელი მდგომარეობა: შესაძლებელია დაცული იყოს რუსეთის  ვავილოვის სახელობის მემცენარეობის ს/კ ინსტიტუტში (VIR)  და სვოლბორდის თესლის საცავში (SGSV)

დამატებითი ინფორმაცია:  ადვილად ექვემდებარება მექანიზებულ სამუშაოებს სიმინდში შეთესვის პირობებშიც.

წყაროები: მიწათმოქმედების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომები, ტ. XIII, თბილისი, 1966 წ;

გ. ბადრიშვილი, მემცენარეობა, თბილისი, 1981 წ.

 

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი