საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

შვიდკვირია ანუ ორმოსავალა


სახეობის სახელწოდება: Setaria italica (L.) P. Beauv. shvidkviria

სახესხვაობის სახელწოდება: Setaria italica  var. luteosperma Menabde & Ericzjan  

ჯიშის  სახელწოდება: შვიდკვირია ანუ ორმოსავალა   Setaria  italica  luteospermaShvidkviria’ -

წარმოშობა: ხალხური სელექციის ჯიშია, გავრცელებული იყო ძირითადად გურიაში.

ჯიშის დახასიათება: მისი სახელწოდებიდან გამომდინარე, საადრეო ჯიშია. სიმაღლით საშუალოზე დაბალია - 80-140სმ, თაველი მოკლეა, ცილინდრული, საკმაოდ წვრილი, ნაკვთულები მოკლე ყუნწითაა, რაც აძლევს თაველს მკვრივ აგებულებას. ჯაგრულა მოკლეა, მაგრამ ხშირი, მწვანე ფერის. თაველი სიმწიფისას ოდნავ მუქდება და ღებულობს ღია მოყავისფრო ელფერს, მარცვალი ყვითელია. თაველის წონა სხვა ჯიშებზე ნაკლებია - 13-15გრამია. მარცვლის გამოსავალი საკმაოდ მაღალია - 93%, მიდრეკილია ჩაცვენისადმი, ადვილად ილეწება.

დღევანდელი მდგომარეობა:დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში, ასევე შესაძლებელია ინახებოდეს გერმანიაში, გატერსლებენის გენბანკში (IPK).

წყაროები: ი. ლომოური, მარცვლეული კულტურები, ნაწილი II, თბილისი, 1950 წ;

Н. И. Чхенкели, Культура Гоми В Грузии (Автореферат), Тбилиси, 1960г;

ი. მაისაია, მ. მოსულიშვილი, საქართველოს ფეტვნაირთა სარკვევი, თბილისი, 2003 წ;

მასალა დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის კურატორის მიერ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი