საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

სამკურნალო სიმინდი


საზოგადო სახელი:   სიმინდიsamkurnalosimindi სახეობის სახელწოდება Zea mays  L  ქვესახეობის   სახელწოდება:  Zea mays  subsp. semidentata  Kuleshov   ჯიშ-პოპულაციის სახელწოდება:   სამკურნალო სიმინდი  - Zea  mays“Samkurnalo‘ წარმოშობა:  გავრცელებული იყო იმერეთის რეგიონის ბარის ზონაში.
ჯიშ-პოპულაციის  დახასიათება: ჯიშ-პოპულაცია სავეგეტაციო პერიოდის მიხედვით, საგვიანო ჯიშად ითვლება. მცენარის სიმაღლე 240–250 სმ–ია. ფოთლების რაოდენობა ტაროზე 16–18. მიწისზედა მუხლების რაოდენობა 14–16. ბარტყობა არ ახასითებს. ტაროს ფორმა ცილინდრულია.  ტაროს სიგრძე 17–18 სმ. ტაროზე 10–12 მწკრივია. მარცვლის ფერი მუქი წითელია.  კონსისტენცია ნახევრადკბილა.  1000 მარცვლის მასაა  430 გრამი.  ნაქუჩის ფერი წითელია. მისი სასურსათე ღირებულება,  სიმინდის ყვითელ და თეთრმარცვლიან ჯიშებთან შედარებით ნაკლებია.
დღევანდელი მდგომარეობა: სიმინდის არსებული პოპულაცია  იშვიათად, მაგრამ მაინც შემორჩენილია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში  საკარმიდამო ნაკვეთებზე (ბოსტნებში), გარდა ამისა, დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში. წყაროები: ჯიშ-პოპულაცია დახასიათებულია მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.  
 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი