საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ალაზანა


საზოგადო სახელი:   სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

სახესხვაობის   სახელწოდება:  Zea mays  var. flavorubra  Körn. 

ჯიშის  სახელწოდება: ალაზანა (ყვარლის №734)  - Zea mays  flavorubra ‘Alazana” (Kvarlis 734)

წარმოშობა: საქართველოს სასელექციო სადგურში გამოყვანილი ჯიშია. პერსპექტიული იყო აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებისათვის.

ჯიშის  დახასიათება: სავეგეტაციო პერიოდი 134-136 დღე. მცენარის სიმაღლე  220-250 სმ. ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე 15-17.  ტაროს მიმაგრების სიმაღლეა 50-80 სმ. ტაროს ფორმა ცილინდრული ან ოდნავ კონუსურია. სიგრძე 17-25სმ.  ტაროზე 14-16 მწკრივია. მწკრივებს შორის კვალი ხშირად საკმაოდ განიერია. მარცვალი სპილენძისებრ-ყვითელი ან მოვარდისფრო-ყვითელია. დიდი ზომის. სჭარბობს ნახევრად კბილა ტიპის, გადახრებია როგორც კაჟა, ასევე კბილა ტიპისკენ. 1000 მარცვლის მასა 330-447 გრამია. ნაქუჩი ძირითადად ვარდისფერია, იშვიათად - თეთრი. მაღალმოსავლიანი ჯიშია. ჯიშთაგამოცდაში  ,,ქართულ კრუგს“  აჯობა  0,8 ტონით.

დღევანდელი მდგომარეობა: არ არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია. (შესაძლებელია არსებული ჯიში დაცული  იყოს უცხოურ გენბანკებში).

წყაროები: ი.ნ.ჩხენკელი, ფეტვნაირი პურეულების სარკვევი, თბილისი, 1948 წ.

დამატებითი ინფორმაცია: ბუშტარა გუდაფშუტათი საშუალოდ სენიანდებოდა, ხოლო ფუზარიოზით და თეთრათი - უმნიშვნელოდ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი