საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

აისი ხორბალი


საზოგადო სახელი: ხორბალი

სახეობის სახელწოდება: Triticum aestivum L.

სახესხვაობის სახელწოდება : Triticum aestivum var. erythrospermum Körn.

ჯიშის სახელწოდება: აისი - Triticum aestivum ‘Aisi’

წარმოშობა /გავრცელება/დარაიონების წელი/რეგიონი: გამოყვანილია მცხეთის სასელექციო სადგურში, რომელიც  მიღებულია ჰიბრიდული კომბინაციიდან – „ადგილობრივი დოლის პური“  Х  „სონორა“ (მექსიკა). გასავრცელებლად დაშვებულია 1983 წლიდან საქართველოს ხორბლის მწარმოებელი რეგიონებისათვის.

მოკლე აღწერა: განვითარების ტიპის მიხედვით  ჯიში ფაკულტატურია. საშემოდგომო ნათესის სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა შეადგენს 236-242 დღეს.  1000 მარცვლის მასა 41-43 გრამის ფარგლებში მერყეობს.  მინისებურობა 88 %, პროტეინის შემცველობა მარცვალში 14,9%, ხოლო ნედლი წებოგვარა ფქვილში 32,6 %-ს უტოლდება.  ჯიშის საშუალო მოსავლიანობაა 6,0 ტ/ჰა-ზე.

დღევანდელი მდგომარეობა: ამჟამად ჯიში შესაძლებელია დაცული იყოს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ან სხვა უცხოურ გენბანკებში.

წყარო: მცხეთის სასელექციო სადგურის სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის  ანგარიში, 1982 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი