საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

პაბლო ოსპი


საზოგადო სახელი: ოსპიpablo

სახეობის სახელწოდება: Lens culinaris  Medik.

ჯიშის  სახელწოდება: პაბლო  Lens culinaris  'Pablo'

წარმოშობა: ჯიში პაბლო გამოყვანილია ი. ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტში, ერთჯერადი ინდივიდუალყური გამორჩევის გზით.  საწყის მასალად გამოყენებულია საერთაშორისო ორგანიზაცია ICARDA-დან 1998 წელს მიღებული სასელექციო მასალა (ILL468). დარაიონებულია 2002 წლიდან, აღმოსავლეთ საქართველოს ოსპის მთესველი რაიონებისათვის.

ჯიშისდახასიათება: პაბლო საშუალო ვეგეტაციის ჯიშია, ორთესლა ბუნებისაა. სავეგეტაციო პერიოდი 210-230 დღეა. მცენარე ნახევრად დახრილია, დაბალი, ძლიერ დატოტვილია,  40-45სმ სიმაღლის, ღეროს ანტოციანური შეფერილობა არა აქვს. ფოთოლი დიდი ზომისაა, ელიფსური. ყვავილი დიდია, თეთრი, წიბოებზე იისფერი ხაზებით. პარკი წვერისკენ წაწვეტებულია 1-2 მარცვლით. მარცვალი მოზრდილი, მოყავისფრო-კვამლისფერი შეფერილობისაა. 1000 მარცვლის მასაა 65-70გრ-ია. მოსავლიანობა -  2,5-3,0ტ/ჰა. შეიცავს 26-28% ცილას, 1,46% ცხიმს.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია:   კარგად იტანს მცირედ წაყინვებს.

წყაროები:  მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(9), თბილისი, 2012 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი