საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ვანის ყვითელი ტკაცუნა


საზოგადო სახელი:   სიმინდი

სახეობის სახელწოდება Zea mays  L.

ჯიშ–პოპულაციის  სახელწოდება: ვანის ყვითელი ტკაცუნა  Zea mays  ‘ Vanis Kviteli Tkatsuna’

წარმოშობა: ბუშტარა (ტკაცუნა, ანუ საბატიბუტე) სიმინდი, საერთოდ, ბევრგან გვხვდება, მაგრამ კულტურაში იშვიათია. საქართველოში ძირითადად გვხვდება მებოსტნეობის რაიონებში და საკარმიდამო ნაკვეთებზე.

პოპულაციის  დახასიათება: ბუშტარა სიმინდი საშუალო-საგვიანო  ვეგეტაციისაა. მცენარის სიმაღლეა 180-230 სმ, ფოთლების რაოდენობა მცენარეზე -14-16,  მუხლების რაოდენობა მიწის ზემოთ  - 11-13. ტაროს მიმაგრების სიმაღლე 100-110 სმ. ტარო კონუსური ფორმისაა,  სიგრძე  13-15სმ.  ტაროზე 14-16 მწკრივია,  მათი განლაგება  მცირედ სპირალურია. მარცვალი ყვითელი ფერისაა, წაწვეტებული ფორმის. მიეკუთვნება ქვესახეობა ბუშტარას. 1000 მარცვლის მასაა 170-180 გ. ნაქუჩის ფერი თეთრია.

დღევანდელი მდგომარეობა: სახესხვაობა დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის გენეტიკური რესურსების ბანკში.

წყაროები: ა.ჯაფარიძე, მემცენარეობა, თბილისი, 1975 წ.

ჯიშ–პოპულაცია დახასიათებულია აგრარული უნივერსიტეტის გენეტიკური რესურსების ბანკში.

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი