საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

არაგვი მუხუდო


საზოგადო სახელი:მუხუდოaragvi

სახეობის სახელწოდება: Cicer arietinum L.

ჯიშის  სახელწოდება: არაგვი  Cicer arietinum'Aragvi'

წარმოშობა: ჯიში არაგვი გამოყვანილიაი. ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტში, საერთაშორისო ორგანიზაცია ICARDA-დან მიღებული სასელექციო მასალიდან ერთჯერადი ინდივიდუალური გამორჩევის გზით.  დარაიონებულია 2012 წლიდან.

ჯიშის დახასიათება: არაგვი საშუალოდ საგვიანო ჯიშია, საშემოდგომო ფორმაა. მცენარე სწორმდგომია, საკმაოდ მაღალია (75-80 სმ სიმაღლის), ღეროს ანტოციანური შეფერილობა არ გააჩნია. ფოთოლაკის ზომა საშუალოა. ყვავილი თეთრია, პარკი რომბისებრ-ოვალურია 1-2 მარცვლით, პარკები ძირითადად ღეროს ზედა ნაწილშია განლაგებული. ნაყოფი მოყვითალო-მოყავისფრო შეფერილობისაა, საშუალო ზომის, მრგვალი ფორმის, წიბოს გარეშე. 1000 მარცვლის მასაა 340გრ.

დღევანდელი მდგომარეობა: დაცულია აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკში.

დამატებითი ინფორმაცია: არაგვი არ ავადდება ასკოქიტოზითა და ნაკლებად ავადდება ფუზარიოზით. ვარგისია მექანიზებული აღებისათვის. კარგად იტანს მცირე წაყინვებს.

წყაროები:  მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი 1(9), თბილისი, 2012 წ.

 

 

ბალახები

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

ესპარცეტი

იონჯა

კოინდარი

სათითურა

თავთავიანი კულტურები

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

ტრიტიკალე

ქერი

შვრია

ჭვავი

ხორბალი

პარკოსანი კულტურები

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ბარდა

ლობიო

მუხუდო

ოსპი

სოია

ცერცველა

ცერცვი

ძაძა

ტექნიკური კულტურები

არაქისი

თამბაქო

სელი

არაქისი

თამბაქო

სელი

ფეტვნაირი კულტურები

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი

სიმინდი

სორგო

ფეტვი

ღომი