საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ძველი ალექსანდროული


ჯიშის სახელწოდება: ძველი ალექსანდროული სინონიმი: უცნობია წარმოშობა:  რაჭა-ლეჩხუმი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: შებუსულია, ზრდის კონუსია და პირველ ორ ფოთოლზე ვარდისფერი ლაქებია. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომისაა, თითქმის ოვალური, სამ-, ხუთნაკვთიანი,  ღრმად დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი დახურულია, იშვიათად ღია, ჩანგისებური, მახვილი ან მომრგვალებული ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურია, სუსტად ამოზნექილი გვერდებით. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია საშუალო სისქის ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი:  მდედრობითი. მტევანი: საშუალო ზომისაა, ცილინდრულ-კონუსური, კუმსი, ზოგჯერ თხელი, ფრთიანი. საშუალო წონა - 138 გ. მარცვალი: მუქი წითელია, მოლურჯო ელფერით, თითქმის შავი, საშუალო ზომის, მომრგვალო. კანი მკვრივი. რბილობი წვნიანია, ჩვეულებრივი გემოსი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 19,0-24,0 %, მჟავიანობა 6,0-9,0 გ/ლ. მოსავლიანობა: 10,4 ტ/ჰა. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინოა.
დამატებითი ინფორმაცია: ძველ ალექსანდროულს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება. მოსავლიანობა არარეგულარულია და დამოკიდებულია დამტვერვის პირობებზე. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: მიროტაძე ა. ბ., რაჭა-ლეჩხუმის ვაზის ჯიშები, მევენახეობა-მეღვინეობის კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1939, გვ. 86-89; Миротадзе А. В., Дзвели Александроули, В: Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М.,Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва, Том I. 1966,ст. 471. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე