საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბზვანურა


ჯიშის სახელწოდება: ბზვანურა სინონიმი: უცნობია წარმოშობა:  იმერეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, მომრგვალო, საშუალოდ ან ძლიერ დანაკვთული, ხუთნაკვთიანი. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებური ან თაღისებური,ფართო. ფოთლის ქვედა მხარე შებუსულია თხელი ჯაგრისებური ბუსუსებით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრული, კუმსი ან ძალიან კუმსი. მარცვალი: შავი ფერის, საშუალო ზომის, მომრგვალო. წვენი - ბაცი ვარდისფერი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა  14,0-18,0 %, მჟავიანობა 7,2-10,0 გ/ლ. მოსავლიანობა:  საშუალო. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება:  სუფრის წითელი ღვინო.
დამატებითი ინფორმაცია: ბზვანურას ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის შუა რიცხვებიდან. სოკოვან დაავადებათა მიმართ საშუალო გამძლეობას იჩენს. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 223; Табидзе Д. И., Бзванура, В: Ампелография СССР, Справочный Том, Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва, 1970, ст. 53. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე