საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

უწყვეტი


ჯიშის სახელწოდება: უწყვეტი სინონიმი: უცნობია წარმოშობა:  რაჭა-ლეჩხუმი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი:  საკმაოდ შებუსულია, ნარინჯისფერი ელფერით. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომისაა, კვერცხის ფორმის, სამ-, ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი დახურულია, ზოგჯერ ღია, ჩანგისებური, მომრგვალებული ფუძით. კბილები ხერხკბილა - სამკუთხედისებურია, მცირედ ამოზნექილი გვერდებით. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია სქელი ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, კონუსური, ზოგჯერ ცილინდრულ-კონუსური, ძალზე კუმსი. საშუალო წონა - 100-125 გ. მარცვალი: მომწვანო ფერისაა, პატარა ზომის, ოვალური, ცვილით დაფარული. კანი თხელია და მკვრივი. რბილობი წვნიანია, ჩვეულებრივი გემოსი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 17,0 %, მჟავიანობა 14,0 გ/ლ. მოსავლიანობა: 7,0-8,0 ტ/ჰა. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების, მშრალი სუფრის თეთრი ღვინოა, დაბალექსტრაქტიული, მომჟავო, არაჰარმონიული.
დამატებითი ინფორმაცია: უწყვეტს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და კარგი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს - ოქტომბრის დასაწყისში. გამოყენებულ შეიძლება იქნეს საბრენდე ღვინომასალების დასამზადებლად. სოკოვან დაავადებათა მიმართ გამძლეობით არ გამოირჩევა. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: მიროტაძე ა., რაჭა-ლეჩხუმის ვაზის ჯიშები. მევენახეობა-მეღვინეობის კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1939, გვ.133-135; ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 239; Миротадзе А. В., Уцквети, В: Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва,1966,Том III, ст. 274 – 275. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე