საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მათენაური


ჯიშის სახელწოდება: მათენაურიmatenauri სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: აჭარა
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი მომწვანო-მოწითალოა, ქეჩისებურადშებუსული მონაცრისფრო თეთრი ბუსუსით. ყლორტი ღია მწვანე, მცირედშებუსული მონაცრისფრო თეთრი ბუსუსით. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, მომრგვალო ან ოდნავ ოვალური, სამნაკვთიანი, მცირედ დანაკვთული. ყუნწის ამონაკვეთი დახურულია, ელიფსური ფორმის, იშვიათად ღიაა, კვერცხისებურია მომრგვალო ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურია მახვილი წვერით ან ხერხკბილა-სამკუთხედისებური. ფირფიტის ქვედა მხარე ძალიან მცირედ არის შებუსული აბლაბუდი­სებური ბუსუსით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალოან მცირე ზომის, ცილინდრულ-კონუსური ფორმის, დატოტვილი, თხელი, საშუალო მასა შეადგენს 96,0 გრამს. მარცვალი: საშუალო ზომის, ოვალური, შავი ფერის, თხელკანიანი. რბილობი წვნიანი, ჩვეულებრივი გემოსი.უმეტესად ორწიპწიანი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 18,0-19,4 %, მჟავიანობა 8,0-9,4 გ/ლ. მოსავლიანობა: 6,5-7,5 ტ/ჰა. სამეურნეო მიმართულება: სასუფრე. სასუფრე ყურძნის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძენი. კარგად ინახება და ტრანსპორტაბელურია.
დამატებითი ინფორმაცია: გამოიყენება აგრეთვე ყურძნის წვენის დასამზადებლად. საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ან საშუალოზე ძლიერი ზრდისაა.სოკოვან დაავადებათა მიმართ (განსაკუთრებით ჭრაქისადმი)  ნაკლებად გამძლეა. დღევანდელი მდგომარეობა:  დაკარგული ჯიში. წყაროები: რამიშვილი მ., გურიის, სამეგრელოს და აჭარის ვაზის ჯიშები, გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“, თბილისი, 1948, გვ. 224-226. Рамишвили М.А., Матенаури, В: Ампелография СССР, Малораспространенные сорта винограда,Отв. ред. Негруль А.М.,Изд-во Пищевая Промышленность,Москва,1965,Том II,Ст. 335-336. ავტორი: ირმა მდინარაძე