საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჩხუჩეში


ჯიშის სახელწოდება: ჩხუჩეში სინონიმი: უცნობია წარმოშობა:  სამეგრელო
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი მოთეთრო ფერის,  ბაცი ვარდისფერი არშიით ნაპირებზე და  სქელი აბლაბუდისებრი შებუსვით. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, სამნაკვთიანი, იშვიათად ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ დანაკვთული. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებური, მომრგვალებული ფუძით. კბილები ფართო, სამკუთხედისებურია. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია სქელი ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრული, იშვიათად ცილინდრულ-კონუსური, თხელი ან საშუალო სიკუმსის. საშუალო წონა - 155 გ. მარცვალი: საშუალო სიდიდის, მომრგვალო ან მცირედ ოვალური, ბაცი მომწვანო შეფერილობის. კანი თხელია და დაფარულია ცვილით. რბილობი წვნიანია, არომატის გარეშე, ტკბილი გემო აქვს. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 19,5 - 20 %, მჟავიანობა 8,8 - 9,1 გ/ლ. მოსავლიანობა: 2,3 კგ/ძირზე. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: სუფრის ღვინო, ადგილობრივი მოხმარების, ჩალისფერ-ყვითელი შეფერილობის,  მსუბუქი, ოდნავ მაღალი, თუმცა სასიამოვნო  მჟავიანობით.
დამატებითი ინფორმაცია: ჩხუჩეში ხასიათდება საშუალო ზრდა-განვითარებით და მაღალი მოსავლიანობით. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის ოქტომბრის პირველ ნახევარში. სოკოვანი დაავადებების მიმართ გამძლეობით არ გამოირჩევა. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 243; Рамишвили М. А.,Чхучеши, В: Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва,1966,Том III. ст. 486-487. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე