საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მურადოული


ჯიშის სახელწოდება: მურადოული სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: იმერეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი და პირველი ფოთლები სქლად არის შებუსული აბლაბუდისებური ბუსუსით, მოთეთრო ფერისაა ვარდისფერი არშიით. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ან დიდი ზომის, თირკმლისებური, იშვიათად მომრგვალო, დაუნაკვთავი ან სამნაკვთიანი მცირედ დანაკვთული. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ფორმით ცვალებადობს ჩანგისებურიდან განიერ-ისრისებურამდე, უფრო ხშირად ისრისებურია, იშვიათად გვხვდება დახურული, კვერცხისებური ფორმის ამონაკვეთით. კბილები გუმბათისებური და სამკუთხედისებური, მორიგეობით დიდი და პატარა. ფირფიტის ქვედა მხარე საშუალოდ არის შებუსული ჯაგრისებურ-აბლაბუდისებური ბუსუსით. ყვავილი: მდედრობითი. მტევანი: საშუალო ან დიდი ზომის, ფორმით განიერ-კონუსური, დატოტვილი, საშუალო სიკუმსის, თხელი ან ძალიან თხელი, საშუალო წონა - 150,0 გ. მარცვალი: საშუალო ზომის, მომრგვალო, მომწვანო-ყვითელი ფერის, უხვად დაფენილი ცვილით. კანი უხეში, კარგად ეცლება რბილობს. რბილობი მკვრივი. ერთი-, ოთხწიპწიანი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 17,8-20,6 %, მჟავიანობა 9,7-11,5 გ/ლ. მოსავლიანობა: 13,0 ტ/ჰა. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სუფრის თეთრი ღვინო. იშვიათად აყენებენ ცალკე, ძირითადად გამოიყენება სხვა ადგილობრივ ჯიშებთან - უფრო ხშირად კუნძასთან და იმერულ მწვანესთან ერთად.
დამატებითი ინფორმაცია: საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა. სოკოვან დაავადებათა მიმართ საშუალო გამძლეობისაა. აუცილებელია გაშენდეს ორსქესიან ვაზის ჯიშებს შორის. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 233. Табидзе Д.И., Мурадоули. В: Ампелография СССР, Малораспространенные сорта винограда,Отв. ред. Негруль А.М.,Изд-во Пищевая Промышленность,Москва,1965,Том II,Ст. 404-406. ავტორი: ირმა მდინარაძე