საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

აწისიჟი


ჯიშის სახელწოდება: აწისიჟიawiji სინონიმი: უცნობი წარმოშობა: აფხაზეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, მომრგვალო ან თირკმლისმაგვარი ფორმის, სუსტად დანაკვთული, სამნაკვთიანი. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, თაღისებრი, ფართო, ბრტყელი ფუძით. ფოთლის ფირფიტის ქვედა მხარე დაფარულია საშუალო სისქის ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი: მდედრობითი. მტევანი: საშუალო სიდიდის, კონუსური, თხელი. მარცვალი: მოყავისფერო-მოლურჯო, მცირე ზომის, მომრგვალო. ყურძნის წვენი: მოსავლიანობა:  საშუალო. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე-სასუფრე. ღვინის დახასიათება: სუფრის წითელი ღვინო.
დამატებითი ინფორმაცია: აწისიჟს ახასიათებს ძლიერი  ზრდა-განვითარება. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის ნოემბრის დასაწყისში. შედარებით გამძლეა სოკოვანი დაავადებების მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 222. Церцвадзе Н. В.,Ацисиж. В: Ампелография СССР,Справочный Том,Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва,1970,ст. 40. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე