საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ღვანურა


ჯიშის სახელწოდება:ღვანურაrhvanura სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: აჭარა
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი მომწვანო-იისფერია მოწითალო ელფერით, სქლად არის შებუსული მონაცრისფრო-თეთრი ბუსუსით. ყლორტი ღია მწვანეა, ცალ მხარეს დაჰკრავს ოდნავისიწითლე, საკმაოდ სქლად არის შებუსული მონაცრისფრო ბეწვისებური ბუსუსით. ზრდასრული ფოთოლი: მცირე ზომისაა, მომრგვალო ან ოდნავ განივ-ოვალური, სამნაკვთიანი, მცირედ დანაკვთული. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებურია მომრგვალო ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურია მახვილი ან მომრგვალო წვერით. ფირფიტის ქვედა მხარე შებუსულია მცირედ ჯაგრისებურ-აბლაბუდისებური ბუსუსით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომისაა, უფორმო, დატოტვილი, ზოგჯერ ცილინდრული ფორმის, თხელი, საშუალო მასა შეადგენს 130,0 გრამს. მარცვალი: საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, შავი ფერის,rhvanura-2 სქლად დაფენილი ცვილით, სქელკანიანი. რბილობი წვნიანია, ჩვეულებრივი გემოსი. წვენი შეუფერავია. უმეტესად ორწიპწიანია. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 18,2-19,4 %, მჟავიანობა 9,8-10,4 გ/ლ. მოსავლიანობა: 8,0-9,5 ტ/ჰა. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინოა. გამოიყენება სხვა ადგილობრივ ჯიშებთან შერევით. ცალკე დაყენებული ღვინო დაბალი ხარისხისაა.
დამატებითი ინფორმაცია: საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო, ან საშუალოზე ძლიერი ზრდისაა. სოკოვანი დაავადებების მიმართ მგრძნობიარეა. დღევანდელი მდგომარეობა:  საკოლექციო ჯიში. წყაროები: რამიშვილი მ., გურიის, სამეგრელოს და აჭარის ვაზის ჯიშები, გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“, თბილისი, 1948, გვ. 246-248; Рамишвили М. А., Гванура, В: Ампелография СССР, Малораспространенные сорта винограда,Отв. ред. Негруль А.М.,  Изд-во Пищепромиздат, Москва,1963,Том I,Ст. 324-325. ავტორი: ირმა მდინარაძე