საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ფითრა


ჯიშის სახელწოდება: ფითრა სინონიმი: უცნობია წარმოშობა:  იმერეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ან სოლისებური, მთლიანი ან სამნაკვთიანი, იშვიათად - ხუთნაკვთიანი. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებური მახვილი ფუძით, იშვიათად დახურული. კბილები სამკუთხედისებურია, ამოზნექილი გვერდებით. ფოთლის ქვედა მხარე შეუბუსავია. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომისაა, კონუსური ან ცილინდრულ-კონუსური, იშვიათად დატოტვილი, საშუალოდ კუმსია ან თხელი. საშუალო წონა - 150-200 გ. მარცვალი: მომწვანო ყვითელი ფერისაა, მცირე ზომის, მომრგვალო, ცვილის ნაფიფქით. კანი თხელი, ძნელად სცილდება რბილობს. რბილობი წვნიანია, ხორციანი, სასიამოვნო, ცოცხალი გემოთი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 19,0-23,0%, მჟავიანობა 7,0-9,5 გ/ლ. მოსავლიანობა: 2,0-3,0 კგ/ძირზე. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: კარგი ხარისხის სუფრის მშრალი თეთრი ღვინოა, ექსტაქტიული, სასიამოვნო, ცოცხალი გემოთი.
დამატებითი ინფორმაცია: ფითრას ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და საშუალოზე მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს - ოქტომბრის დასაწყისში. სოკოვან დაავადებათა მიმართ საშუალო გამძლეობას იჩენს. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: მიროტაძე ა., რაჭა-ლეჩხუმის ვაზის ჯიშები. მევენახეობა-მეღვინეობის კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1939, გვ.171-173; ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 234; Табидзе Д. И., Питра, В: Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва,1965.Том II, ст. 537-538. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე