საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

რკო შავი


ჯიშის სახელწოდება: რკო შავიrko-shavi სინონიმი: რკო წარმოშობა:  იმერეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, ხუთ-, სამნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, თაღისებური ან ჩანგისებური, მახვილი ან ბრტყელი ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურ-ხერხისებურია, იშვიათად ცალ მხარეს ამოზნექილი გვერდით. ფოთლის ქვედა მხარის შებუსვა აბლაბუდისებურია, გართხმული მეჩხერი ჯაგრებით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრულ-კონუსური, rko-shavi-2იშვიათად ცილინდრული ან კონუსური, კუმსი,  ფრთიანი. ფრთა ხშირად თითქმის მტევნის სიგრძეა.  საშუალო წონა - 125-150 გ. მარცვალი: მუქი წითელი, თითქმის შავი ფერის,  საშუალო ზომის, მცირედ ოვალური, ცვილით დაფარული.  კანი უხეშია და მკვრივი. რბილობი წვნიანია. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 6,4 -19,8 %, მჟავიანობა 6,5-9,0გ/ლ. მოსავლიანობა: 2 - 4 კგ/ძირზე. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: სუფრის ღვინოა, მუქი ვარდისფერი, თავისებური არომატით, თხელი და დაბალექსტრაქტულია.
დამატებითი ინფორმაცია: რკო შავს ახასიათებს შედარებით სუსტი ზრდა-განვითარება და მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის ოქტომბრის შუა რიცხვებში. გამოყენებულ შეიძლება იქნეს  საბრენდე სპირტის დასამზადებლად. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი. საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 236. Деметрадзе В.С., Кварацхелия Ф.К. Рко шави, В: Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда, Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва, Том III, 1966, ст. 30-32. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე