საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წითელოური


ჯიშის სახელწოდება: წითელოურიwitelouri სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: რაჭა-ლეჩხუმი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: მწვანე, ძალიან სუსტად შებუსული, თითქმის შეუბუსავი. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, მომრგვალო, სამნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული, თითქმის მთლიანი. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებური ან თაღისებური, მომრგვალებული ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურია, მცირედ ამოზნექილი გვერდებით. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია თხელი აბლაბუდისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრულ-კონუსური, ფრთიანი, კუმსი. საშუალო წონა 120-150 გ. მარცვალი: მუქი ვარდისფერი, საშუალო ზომის, მომრგვალო, ცვილის თხელი ნაფიფქით. კანი თხელი, არამკვრივი. რბილობი ძალიან წვნიანი, ჩვეულებრივი გემოთი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 17,0-18,0%, მჟავიანობა 7,0-9,0 გ/ლ. მოსავლიანობა:  1,8-2,2 კგ/ძირზე სამეურნეო მიმართულება: საღვინე ღვინის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ვარდისფერი ღვინო, ცოცხალი, დაბალალკოჰოლური.
დამატებითი ინფორმაცია: წითელოურს ახასიათებს საშუალო ზრდა-გავნითარება და მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს. სოკოვანი დაავადებების მიმართ საშუალო გამძლეობა ახასიათებს. დღევანდელი მდგომარეობა:  საკოლექციო ჯიში წყაროები: მიროტაძე ა., რაჭა-ლეჩხუმის ვაზის ჯიშები, მევენახეობა-მეღვინეობის კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1939, გვ. 90-92; ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 245; Миротадзе А.В., Цителоури. Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда, Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва, Том III,1966,ст. 387-388. ავტორი: ეკატერინე აბაშიძე