საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბერბეშო


ჯიშის სახელწოდება: ბერბეშო სინონიმი: უცნობია წარმოშობა:  რაჭა
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდასრული ფოთოლი: დიდი ზომის,  გულის ფორმის, თითქმის მრგვალი, სამ-, ხუთნაკვთიანი, სუსტად ან საშუალოდ დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებრი, მახვილი ან მომრგვალებული ფუძით.  ფოთლის ქვედა მხარე შეუბუსავია ან მთავარი ძარღვების გასწვრივ სუსტი ჯაგრისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრული და ცილინდრულ-კონუსური, ზოგჯერ ფრთიანი, საშუალო სიკუმსის. მარცვალი: შავი ფერის, საშუალო ზომის, მრგვალი.  წვენი - ვარდისფერი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა16,0 - 20,0 %, მჟავიანობა 5,0-12,0 გ/ლ. მოსავლიანობა: მაღალი. სამეურნეო მიმართულება: სასუფრე-საღვინე. ღვინის დახასიათება: მშრალი სუფრის წითელი ღვინო.
დამატებითი ინფორმაცია: ბერბეშოს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის ოქტომბრის შუა რიცხვებში. შედარებით გამძლეა სოკოვან დაავადებათა მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ.223; Табидзе Д. И.,  Бербешо, В: Ампелография СССР, Справочный Том, Ред. Негруль А.М., Изд-во ' Пищевая промышленность', Москва, 1966, ст. 49. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე